Day

Ağustos 10, 2020
KVKK Nedir? Teknoloji ve internet çağının yaygınlaşmasıyla beraber kişisel veri, kişisel verilerin aktarılması ve korunması gibi kavramlar hayatımıza girmiştir. Kişisel verilerin aktarılması sırasında mağduriyetlerin doğması Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur.7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren KVKK, kurum ve şirketlere büyük sorumluluklar yüklemektedir.  Kanun, verilerin kim tarafından hangi amaçlarla toplanacağını, nasıl kullanılıp...
Read More
Koronavirüs (COVID-19) salgınının, Türkiye nezdindeki olumsuz etkilerinin minimuma indirilmesi ve hastalıkla mücadelede sosyal ve ekonomik hayata ilişin bir takım önlemlerin yanında toplum sağlığına ilişkinde tedbirlerin alınması amacıyla hazırlanan Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7244 sayılı Torba Kanun”) 17.04.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe...
Read More
Geçtiğimiz yıllarda Rekabet Kurulu tarafından; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinde açıkça düzenlenen anlaşma/uyumlu eylem (kartel) yasağını ihlal ederek mevduat, kredi ve kredi kartı faizleri alanında müşteri aleyhine faiz uygulaması yaptıkları gerekçesi 12 bankaya toplamda 1.2 Milyar Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Rekabet Kurulu’nun 08.03.2013 tarihinde vermiş olduğu, bankalara idari...
Read More