Limited Şirket Ortağının Şirketten Çıkarılması

Koronavirüs (COVID-19) salgınının, Türkiye nezdindeki olumsuz etkilerinin minimuma indirilmesi ve hastalıkla mücadelede sosyal ve ekonomik hayata ilişin bir takım önlemlerin yanında toplum sağlığına ilişkinde tedbirlerin alınması amacıyla hazırlanan Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7244 sayılı Torba Kanun”) 17.04.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7244 sayılı Torba Kanun, koronavirüs (COVID-19) hastalığı salgınının olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi amacıyla birçok alanda önemli düzenlemeler getirmektedir.

7244 Sayılı Torba Kanun’un 12’nci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) eklenen Geçici Madde 13 ile şirketler hukuku hakkında öngörülen hükümler aşağıdaki gibi incelenebilmektedir.

2019 Dönem Karı Dağıtımına Getirilen Sınırlama

7244 sayılı Torba Kanun ile TTK’ya eklenen Geçici Madde 13, Sermaye şirketlerinin (Anonim şirketler, limitet şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler) 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde 25’ine kadarının dağıtımına karar verilebileceğini kararlaştırılmaktadır.

Ayrıca, genel kurul tarafından 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olmak üzere kâr payının dağıtımı kararının kanunun yayımlandığı tarih olan 17.04.2020 tarihinden önce alınmış fakat henüz pay sahiplerine ödemelerin yapılmamış veya kısmi ödeme yapılmış olması hallerinde 2019 yılı net dönem karının yüzde 25’ini aşan kısma ilişkin ödemelerin yine yukarıda belirtilen 30.09.2020 tarihine kadar erteleneceği belirtilmektedir

Related Posts