Day

Ağustos 24, 2020
İtirazın iptali davası; 2128 Sayılı İcra İflas Kanunu mad. 67/I -III, V’de düzenlenen, borçlunun itiraz ile duran ilamsız takibe konu olan alacağın varlığının saptanarak, icra takibinin devam etmesini ve bu suretle, takip konusu alacağın borçludan alınması maksadıyla açılan bir tür eda davasıdır. KANUNİ DAYANAK 2128  Sayılı İcra İflas KanunuMadde 67 Değişik: [18/2/1965-538/37 md.](Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/15...
Read More