GAYRİMENKUL HUKUKU

HANGİ KONULARDA UZMANIZ

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

Avukatlık büromuz  tapu iptali ve tescil davaları, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, tahliyesi, idaresi, intifa, sükna gibi ayni hakların kurulması, rehin, ipotek tesisi ve terkini, gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi,  634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve sair mevzuattan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümlenmesi, düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat yapımı sözleşmelerinin hazırlanması, paylaşım modellerinin hazırlanması, revize edilmesi, sözleşmenin imar kanunu ile sair mevzuata uygunluk ve uyum denetimi ve sair mevzuat ve uygulamalardan kaynaklı uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Gayrimenkul ve inşaat hukukuna ilişkin başlıca hizmetlerimiz;

 1. Tapu iptal ve tescil davaları: Kazanmayı sağlayan zilyetlik, muris muvazaası, taşınmaz satış vaadi, önalım[şüfa] hakkında dayanan tapu iptali ve tescil davaları ile gabin, hata, hile, ikrah inançlı işlem, ehliyetsizlik, sahtecilik, vekalet görevinin kötüye kullanılması, ketm-i Verase[mirasçılığın gizlenmesi], ölünceye kadar bakma sözleşmesi ve ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu, mera iddiasına dayalı tapu iptali ve tescili davaları
 2. Elatmanın önlenmesi- men’i mudahale davaları: Çaplı taşınmazda, paydaşlar arasında, komşuluk hukukunda, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere elatmanın önlenmesi ve sair men’i müdahale davaları
 3. Ecrimisil haksız işgal tazminatından doğan davalar
 4. Yıkım-kal davası
 5. Kamulaştırma bedelinin tespit ve taşınmazın idare adına tescil davası
 1. Kamulaştırmasız elatma nedeniyle tazminat davası
 2. Kayıt düzeltme davası
 3. Düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat yapımı sözleşmelerinin hazırlanması, paylaşım modellerinin hazırlanması ve revize edilmesi, sözleşmenin imar kanunu ile sair mevzuata uygunluk ve uyum denetimi, sözleşmeye aykırılıktan uyuşmazlıkların çözümünde gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
 4. Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, tahliyesi ve kira süresince idaresi,
 5. İntifa, sükna gibi ayni hakların kurulması, rehin, ipotek tesisi ve terkini, gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
 6. Kentsel Dönüşüm Kanunu’ndan[6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu] kaynaklı itiraz ve başvurularını yapılması, riskli yapı ve rezerv alan kararların itiraz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinden hisse satış işlemleri,
 7. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklı uyuşmazlıklar[Kat irtifakı ve mülkiyetin kurulması, ana gayrimenkulün yönetimi, hakim müdahalesi, yönetim ve ortak giderlerin takibi, kurul kararları ile işletme projelerinin iptali ve sair konular]
 8. İnşat projelerini yönetimi, pazarlanması, işletmesi, lisans, aracılık ve simsarlık sözleşmelerinin hazırlanması
 9. Tapu ve imar hukukuna ilişkin, İmar ve mevzuat değişiklikleri ile regülasyonlar hakkında hukuki destek ve avukatlık hizmetleri,
 10. Büyük alt yapı projeleri ile endüstriyel, ticari yatırım ve projelerinin hukuki olarak incelenmesi, risk tespitlerinin yapılması, ihale süreçleri, satın alma, kamulaştırma süreçlerinin takibi vb konularda müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz.

Gizlilik ve Mesleki Sır

Şeffaflık

Bağımsızlık

Bizden Yardım Alın

Herhangi bir yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 1 iş günü içerisinde size dönüş yapacağız. Veya aceleniz varsa, şimdi bizi arayın.

Telefon : 0507 927 31 49

info@ictattorneys.com Pzt – Cts 09:00-19:00

Bize Yazın!