Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Avukatlık büromuz küçük çaplı teşebbüslerden, dev bütçeli endüstriyel yatırımlara kadar her ölçekte girişimin, yatırımın, ticari ve hukuki ilişkinin hukuki altyapısının hazırlanması, mevzuata uygunluk hizmetleri, dava ve uyuşmazlık çözümleri, alacak takibi ve yönetim konularında bireysel ve kurumsal müvekkillere avukatlık ve danışmanlık hizmetler sunmaktadır. Müvekkillerimize avukatlık hizmeti sunarken sadece mevzuat ve regülasyonlar hakkında bilgilendirmekle yetinmeyip faaliyet alanlarımızı sınırlandırmanın getirdiği uzmanlaşma sayesinde etkin ve sürdürülebilir hukuki altyapıları kurarak, ticari hayatın, kişi ve kurumlar arasındaki hukuki ilişkilerin daha etkin ve öngörülebilir olmasını sağlamaktayız.

GİZLİLİK VE MESLEKİ SIR

Avukatlık büromuz, BM Havana Avukatlık Kuralları , AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır. Mesleki faaliyet nedeniyle öğrenilmiş şahsi, ailevi, ticari, kurumsal her türlü bilgi ve belgeyi mesleki sır kapsamında kabul edip, ilgilinin muvafakati gözetilmeksizin ve herhangi bir zaman dilimiyle sınırlı olmamak üzere süresiz 3.kişi ve kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamayı mesleki faaliyetinin zorunlu bir unsuru olarak kabul etmektedir.

ŞEFFAFLIK

Avukatlık büromuz müvekkillerin sahip oldukları haklar ve yükümlülükler ile müvekkillerinin haklarını ve yükümlülüklerini ilgilendirdiği ölçüde hukuk sisteminin işleyişi konusunda kendilerine bilgi vermek, işin veya davanın tüm aşamaları ile  olası sonuçları hakkındaki hukuki görüşünü aktarmada tüm müvekkillerine aynı önem ve derecede şeffaflık ilkesi gereğince bilgi paylaşımında bulunmayı mesleki faaliyetinin zorunlu  bir unsuru olarak kabul etmektedir.

BAĞIMSIZLIK

Avukatlık büromuz, hukuki münasabetlerin düzenlenmesinde, hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında, her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde mesleğini ifa ederken tüm kişi ve kurumlara karşı her türlü baskıdan, özellikle kendi menfaatlerinden ve dış etkenlerden neşet eden baskılardan arındırılmış tam bir bağımsızlığı mesleki faaliyetinin zorunlu  bir unsuru olarak kabul etmektedir.

İletişim : +90 212 213 33 19

info@ictattorneys.com
   Pzt – Cts 09:00-19:00

Bültenimize Abone Olun