VERGİ HUKUKU

HANGİ KONULARDA UZMANIZ

VERGİ HUKUKU

Avukatlık büromuz vergi hukuku kaynaklı dava ve uyuşmazlıkların çözümü, iç denetim ve inceleme, mevzuata uygunluk ve uyum çalışmaları, ticari işlem ve sözleşmelerinizin vergisel boyutu, vergi zıyaı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin itirazlar, birleşme, devralma, bölünme süreçlerinde risk tespiti, yeniden yapılandırma, uzlaşma vb vergi hukuku kaynaklı konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Vergi hukukuna ilişkin başlıca hizmetlerimiz

 

1.Gelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük idaresince resen tahakkuk ettirilen ve kesilen usulsüzlük cezalarının iptali için Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay da açılan iptal veya tam yargı davalarının takibi

2.Şirketler ortaklarına, şirket vergi borcundan dolayı gönderilen ödeme emirleri ile menkul ve gayrimenkullere işlenen e-haciz, ihtiyati haciz ve satış işlemlerinin iptali davaları

3.6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu’ndan kaynaklı tapu harçlarının iadesi konulu başvuru ve davaların takibi

4.İhtirazı kayıtla verilen beyannamelere tahakkuk ettirilen vergi ve cezalar ile defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle kesilen katma değer vergisi tarhiyatlarına ilişkin iptal davaları

5.Vergisel ve cezai yaptırımlara ilişkin itirazlar ve davalar ile defter kaydı tutmada hile, sahte, yanıltıcı belge kullanma veya düzenleme, vergi zıyaı ve usulsüzlük cezaları ilişkin ceza soruşturmaların takibi, uzlaşma yoluyla çözülmesinin sağlanması,

6.Yeniden yapılandırılma, iç denetim ve mevzuata uygunluk çalışmaları, idareden özelge ve görüş alınması, vergi ihtilaflarına ilişkin mukteza sürecinde hukuki destek sağlanması

7.Kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, gelir vergisi stopajı, emlak vergisi, özel işlem vergisi, damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve benzer doğrudan ve dolaylı vergiler kapsamında yanlış veya eksik gelir beyanları; resen, ikmalen ya da idare tarafından yapılan tarh işlemleri, hatalı indirimler, alakalı ya da bağlı şirketler arasında transfer fiyatlandırılması işlemleri, hissedarlara borçlanma ya da dolaylı hissedar yatırımı kaynaklı örtülü sermaye değerlendirmeleri, damping vergileri, dar mükelleflerin gelirlerinin beyanı ve benzer her türlü vergi uyuşmazlığı konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi

8.Birleşme, devralma, bölünme süreçlerinde risk tespiti ile ulusal ve uluslararası düzenlemeler ışığından vergisel yönden yeniden yapılandırılma hizmetleri

9.Türk vatandaşı olmayan yabancılara için potansiyel-vergi kimlik başvuruları ile vergi açılışlarının yapılması vb konularda müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz.

Davalar yetkili ve görevli mahkemelerde açılması gereklidir. Hangi türlü mahkemenin görevli olduğunu tespitte bulunduktan sonra, hangi bölge mahkemesinin yetkili olduğunu da belirlemeniz gerekmektedir. Bu sorunun kısa bir yanıtı olmadığı ve yanlış mahkemeye başvurmak zaman, para ve hak kayıplarına neden olabileceği için davanızı açmadan önce bu konuda mutlaka bir hukukçudan profesyonel yardım alınız.

Bizden Yardım Alın

Herhangi bir yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 1 iş günü içerisinde size dönüş yapacağız. Veya aceleniz varsa, şimdi bizi arayın.

Telefon : 0507 927 31 49

info@ictattorneys.com Pzt – Cts 09:00-19:00

Bize Yazın!