Yargı Kararları

İtirazın iptali davası; 2128 Sayılı İcra İflas Kanunu mad. 67/I -III, V’de düzenlenen, borçlunun itiraz ile duran ilamsız takibe konu olan alacağın varlığının saptanarak, icra takibinin devam etmesini ve bu suretle, takip konusu alacağın borçludan alınması maksadıyla açılan...
Devamını Oku
KVKK Nedir? Teknoloji ve internet çağının yaygınlaşmasıyla beraber kişisel veri, kişisel verilerin aktarılması ve korunması gibi kavramlar hayatımıza girmiştir. Kişisel verilerin aktarılması sırasında mağduriyetlerin doğması Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur.7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe...
Devamını Oku
Koronavirüs (COVID-19) salgınının, Türkiye nezdindeki olumsuz etkilerinin minimuma indirilmesi ve hastalıkla mücadelede sosyal ve ekonomik hayata ilişin bir takım önlemlerin yanında toplum sağlığına ilişkinde tedbirlerin alınması amacıyla hazırlanan Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında...
Devamını Oku
Geçtiğimiz yıllarda Rekabet Kurulu tarafından; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinde açıkça düzenlenen anlaşma/uyumlu eylem (kartel) yasağını ihlal ederek mevduat, kredi ve kredi kartı faizleri alanında müşteri aleyhine faiz uygulaması yaptıkları gerekçesi 12 bankaya toplamda 1.2...
Devamını Oku